Untitled Document

Tin tức FPT Software

FSOFT phối hợp cùng Khoa Công nghệ Phần Mềm, ĐHCNTT Tp.HCM khai giảng khóa đào tạo “FSOFT Global Software Talent” sáng 07/07

FSOFT phối hợp cùng Khoa Công nghệ Phần Mềm, ĐHCNTT Tp.HCM khai giảng khóa đào tạo “FSOFT Global Software Talent” sáng 07/07

Ngày 09/07/2014

Khóa học đầu tiên của khoa CNPM có 60 sinh viên đăng ký tham gia, được chia làm 2 lớp: Net và Java. Khóa học sẽ kéo dài 2 tháng, sau khi kết thúc, sinh viên nào vượt qua được kỳ thi cuối khóa sẽ nhận được chứng chỉ “FSOFT Global Software Talent” năm 2014.

Xem tin tức khác

Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
[Fsoft HCM] - Need SAP Technical Consultant (Senior)
<
1 Hồ Chí Minh 31/12/2014
[Fsoft HCM] - Need SAP Basic Consultant (Senior) 8 Hồ Chí Minh 31/12/2014
[HN] FPT-Software is seeking Sharepoint Architect 1 Hà Nội 30/08/2014
[Fsoft HCM] - Need 20 Fresher/Junior Testers (Graduated Student)
20 Hồ Chí Minh 15/08/2014
[Fsoft HCM] - Need 15 Fresher/Junior Mobile Developers
15 Hồ Chí Minh 11/08/2014
[Fsoft HCM] - SAP TECHNO-FUNCTIONAL CONSULTANT (MOBILITY)
1 Hồ Chí Minh 11/08/2014
[Fsoft HCM] - Need SAP Functional Consultant (IS-U Module)
1 Hồ Chí Minh 11/08/2014
PM (Qu?n lý d? án) 5 Đà Nẵng 04/08/2014
L?p trình viên kinh nghi?m 30 Đà Nẵng 04/08/2014
[HN] Co h?i vi?c làm dành cho Junior Developer (C/C++; Java; .NET, Embedded )
payday loans lenders online

Chi tiết
  • Thiên du?ng cho ba, tr?n gian cho m? và h?nh phúc cho con

    20/12/2010 2 bình luận

    M?t ngày tr?i mua gió. Có ai dó b? nó. Chùm lên nó cái áo mua dày b?ch. Nó không nhìn th?y gì h?t. Có ti?ng r?t nhi?u ngu?i than khóc. Riêng m? nó gào khóc. T?t c? nó ch? nh? có th?. Ngày dó – nó 4 tu?i kém 3 tháng – quá nh? d? hi?u m?t n?i dau.

    payday loans lenders online

  •  C?m nang hu?ng nghi?p