Monthly Archives: January 2022

thumbnail
0 comment

Người FJP “phá băng” khoảng cách trong mùa Hanami

Nội dung Người FJP “phá băng” khoảng cách trong mùa Hanami

Read More

thumbnail
0 comment

Senior Edugame tham gia dự án Công nghệ - Giáo dục trọng điểm của FPT Software

Meduverse là một dự án Công nghệ - Giáo dục trọng điểm của FPT Software, sự kết hợp giữa Metaverse và Education: mang giáo dục vào thế giới Công nghệ 4.0 để tạo ra một môi trường học hoàn toàn mới, nơi trẻ em có thể vừa học – vừa..

Read More

thumbnail
0 comment

KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP IT CÙNG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

FINTECH – NỀN TẢNG TÀI CHÍNH ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG Tác động của cách mạng công nghệ số đến sự phát triển của hệ thống ngân hàng - tài chính - bảo hiểm ngày càng rõ nét với việc xuất hiện của hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ đổi..

Read More

thumbnail
0 comment

Bứt phá sự nghiệp IT tại nơi làm việc tuyệt vời nhất Việt Nam

Tháng 12 vừa qua, tổ chức nổi tiếng toàn cầu về văn hóa công sở thuộc Fortune đã chứng nhận FPT Software có môi trường làm việc tuyệt vời dựa trên các chỉ số đánh giá của chính nhân viên về môi trường làm việc "hybrid", có trải nghiệm đa..

Read More