25/03/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 18/3 – 22/3/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 18.March – 22.March.2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với…

Xem thêm

19/03/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 11/3 – 15/3/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 11.March – 15.March.2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với…

Xem thêm

13/03/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 4/3 – 8/3/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 4.March – 8.March.2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với…

Xem thêm

04/03/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 25/2 – 1/3/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 25.Feb – 1.March.2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với…

Xem thêm

25/02/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 18/2 – 22/2/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 18.Feb – 22.Feb.2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ…

Xem thêm

19/02/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 11/2 – 15/2/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 11.Feb – 15.Feb.2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ…

Xem thêm

29/01/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 21/1 – 25/1/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm thi Entry Test 21.Jan – 25.Jan.2019 Tuyển dụng viên sẽ liên…

Xem thêm

25/01/2019

FSOFT thành lập FCU thứ 2, tấn công vào thị trường testing thế giới

Dự kiến đầu năm 2019, Competency Unit (FCU) thứ hai của FSOFT chuyên về dịch vụ tư vấn giải pháp và kiểm thử…

Xem thêm

17/01/2019

Chiêu mộ nhân tài trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật xe hơi

“Tech Meetup – Công nghệ CAD/CAE trong thiết kế xe hơi” sẽ được trung tâm GET thuộc đơn vị FGA…

Xem thêm

17/01/2019

Phần mềm đóng vai trò quyết định trong phát triển xe tự hành

Tech MeetUp “Future of Autopilot Car” vừa được FGA (FPT Global Automotive) tổ chức thành công tại Hồ Chí Minh…

Xem thêm