Trụ sở chính

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, 17 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Tel.: +84 (24) 3 768 9048 Fax: +84 (24) 3 768 9049

Email tuyển dụng chung: [email protected]


Việt Nam Hà Nội     Đà Nẵng     Hồ Chí Minh      Cần Thơ
Châu Mỹ Mỹ
Châu Âu Pháp    Đức     Slovakia
Châu Á TBD Ức    Nhật Bản    Singapore    Malaysia    Myanmar    Philippines    Hàn Quốc    Trung Quốc    Indonesia

Have a question? See FAQ