22/05/2020

FSOFT đứng thứ 62 Top công ty IT Châu Á

Với thứ hạng đã đạt được trong năm 2019, FSOFT kỳ vọng sớm chinh phục mục tiêu trở thành Top…

Xem thêm

05/05/2020

FPT Software maintains its position as the Top 1 “Employer of Choice 2019” in IT Sector

Recently, FPT Software has successfully maintained the position of the Top 1 favorite employers in 2019 by the newly announced…

Xem thêm

05/05/2020

FPT Software giữ vững vị trí Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất trong ngành công nghệ thông tin

Mới đây, FPT Software đã giữ vững thành công vị trí Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất…

Xem thêm

22/11/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 08/11 – 21/11/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 08/11/2019 – 21/11/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn…

Xem thêm

08/11/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 01/11 – 07/11/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 1/11/2019 – 7/11/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn…

Xem thêm

01/11/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 25/10/2019 – 31/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 25/10/2019 – 31/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm

11/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm

02/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm

26/09/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 23/09/2019 – 25/9/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 23/09/2019 – 25/09/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm

20/09/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 13/09/2019 – 20/9/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 13/09/2019 – 20/09/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm