19/02/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 11/2 – 15/2/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 11.Feb – 15.Feb.2019

Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không nhận được liên hệ từ Tuyển dụng viên thì rất tiếc, có thể các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn chưa thực sự phù hợp với vị trí tuyển dụng hiện tại.

Hãy tiếp tục ôn tập và ứng tuyển về địa chỉ email: [email protected] lại sau khi sẵn sàng hơn nhé!

Địa điểm thi: Tầng 9, tòa nhà FPT Cầu Giấy số 17, Duy Tân, Cầu Giấy, HN.
Liên hệ: Ms. Tiên – 0345 967 050 – Ms. Hà: 0353 927 880

Full name Date English Tech 1 Subject Tech 2 Subject
Nguyễn Đức Mạnh 13-Feb 4.5 16 .NET    
Vũ Thị Thúy 13-Feb 7.5 14 .NET    
Dương Thị Thu Quỳnh 13-Feb 7 8 .NET    
Đặng Quốc Nam 13-Feb 5 18 AI    
Nguyễn Thành Công 13-Feb 7 19 Android 13 GMAT
Nguyễn Bảo Lộc 13-Feb 5.5 9 Java    
Hoàng Đình Ba 13-Feb 6.5 17 Java    
Nguyễn Đức Tuấn 13-Feb 2.5 9 Java    
Ma Thị Thơ 13-Feb 6 20 Tester    
Phùng Thị Hà 13-Feb 3 12 Tester    
Lý Thị Lan Hương 13-Feb 6 20 Tester    
Nguyễn Thị Hoa 13-Feb 5 22 Tester    
Nguyễn Thị Anh Tú 13-Feb 3 18 Tester    
Nguyễn Thị Quyên 13-Feb 7 30 Tester    
Đỗ Phương Mai 13-Feb 6 24 Tester    
Nguyễn Thành Luân 15-Feb 5.5 7 .NET 8 AI
Nguyễn Minh Nhật 15-Feb   13 .NET    
Trần Nhất Thành 15-Feb 3 17 .NET    
Lê Thị Thủy 15-Feb 3.5 12 .NET    
Nguyễn Ngọc Minh 15-Feb 7 21 .NET    
Trần Thanh Tùng 15-Feb   20 .NET    
Hoàng Mạnh Tiến 15-Feb 8 17 AI    
Mai Văn Việt 15-Feb 6 16 AI    
Phạm Hoàng Dương 15-Feb 8 18 AI    
Vũ Thị Lệ Thu 15-Feb 9 16 AI    
Đặng Thế Việt 15-Feb 4.5 13 AI    
Nguyễn Văn Tuấn 15-Feb 5.5 13 AI    
Tạ Minh Tâm 15-Feb 7.5 15 AI    
Trần Thanh Tùng 15-Feb 6 15 AI    
Vương Hoàng Phúc 15-Feb 7 23 Android 12 GMAT
Đinh Văn Thăng 15-Feb 1.5 12 GMAT    
Nguyễn Thị Mai 15-Feb 7 17 Java    
Lê Duy Hiến 15-Feb 7.5 19 Java    
Trần Nhật Phú Cường 15-Feb 7.5 12 Java    
Mai Văn Hải 15-Feb 8 27 Java    
Nguyễn Quang Huy 15-Feb 8 15 Java    
Nguyễn Đức Nam 15-Feb 8 15 Java    

08/11/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 01/11 – 07/11/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 1/11/2019 – 7/11/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn…

Xem thêm

11/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm

02/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm