25/02/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 18/2 – 22/2/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 18.Feb – 22.Feb.2019

Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không nhận được liên hệ từ Tuyển dụng viên thì rất tiếc, có thể các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn chưa thực sự phù hợp với vị trí tuyển dụng hiện tại.

Hãy tiếp tục ôn tập và ứng tuyển về địa chỉ email: [email protected] lại sau khi sẵn sàng hơn nhé!

Địa điểm thi: Tầng 9, tòa nhà FPT Cầu Giấy số 17, Duy Tân, Cầu Giấy, HN.
Liên hệ: Ms. Tiên – 0345 967 050 – Ms. Hà: 0353 927 880

Full name Date English Tech 1 Subject Tech 2 Subject Result
Trần Hữu Tuấn 18-Feb 2.5 12 AI      
Nguyễn Đình Dũng 18-Feb 5 16 AI      
Nguyễn Văn Long 18-Feb 8 17 AI      
Nguyễn Văn Hiếu 18-Feb 6.5 22 AI      
Võ Hữu Lý 18-Feb 6 21 Android 14 GMAT  
Hoàng Văn Bính 18-Feb 6 20 Android 10 GMAT  
Trần Văn Đạo 18-Feb 3 16 Java      
Đinh Quang Tùng 18-Feb 5 13 Java      
Đinh Gia Hoàn 18-Feb 4 13 Java      
Đỗ Huy Hùng 18-Feb 5 12 Java      
Khuất Duy Thịnh 18-Feb 2 18 Tester      
Nguyễn Thị Huyền 20-Feb 8 13 .NET      
Nguyễn Công Minh 20-Feb 5 17 .NET      
Trần Triệu Lâm Quỳnh 20-Feb 8 20 .NET      
Lê Văn Tuấn 20-Feb 5.5 12 AI      
Hoàng Tiến Duy 20-Feb 6 17 AI      
Nguyễn Văn Bình 20-Feb 6.5 17 Android 5 GMAT  
Nguyễn Minh Thịnh 20-Feb 1.5 15 Android 5 GMAT  
Nguyễn Xuân Hải 20-Feb 3 13 Java      
Nguyễn Bá Phong 20-Feb 7.5 11 Java      
Nguyễn Thị Phú 20-Feb 6.5 6 Java      
Trần Tuấn Khải 20-Feb 4.5 12 Java      
Hoàng Văn Quynh 20-Feb 4 15 Java      
Nguyễn Ngọc Đoàn 22-Feb 6.5 16 AI      
Nguyễn Việt Dũng 22-Feb 5.5 15 AI      
Hoàng Văn Tùng 22-Feb 5 14 AI      
Nguyễn Hữu Hoàng Dương 22-Feb 5 17 Android 7 GMAT  
Nguyễn Thanh Tùng 22-Feb 4 27/50 C/C++      
Trần Đức 22-Feb 5 14/30 C/C++      
Nguyễn Bá Đức 22-Feb 4.5 19/30 C/C++      
Bùi Quốc Toản 22-Feb 3.5 29/50 C/C++      
Trần Văn Lịch 22-Feb 2.5 9/30 C/C++      
Nguyễn Trọng Thuần 22-Feb 1.5 15/50 C/C++      
Vương Tuấn Hưng 22-Feb   21 Java      
Lâm Thị Hương 22-Feb 8 23 Java      
Trần Minh Tiến 22-Feb 2 13 Java      
Lê Phi Hùng 22-Feb 7.5 14 Java      
Nguyễn Thị Huyền Trang 22-Feb 6 20 Tester      
Đặng Thị Mai 22-Feb 6.5 11 Tester      
Nguyễn Thị Lan Khánh 22-Feb 6 23 Tester      
Nguyễn Thị Huế 22-Feb 4.5 19 Tester      
Đỗ Thị Hoa 22-Feb 5 12 Tester      

08/11/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 01/11 – 07/11/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 1/11/2019 – 7/11/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn…

Xem thêm

11/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm

02/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm