26/09/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 23/09/2019 – 25/9/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 23/09/2019 – 25/09/2019

Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không nhận được liên hệ từ Tuyển dụng viên thì rất tiếc, có thể các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn chưa thực sự phù hợp với vị trí tuyển dụng hiện tại, hãy ôn tập thêm và chờ cơ hội tiếp theo.
Địa điểm thi: Tầng 9, tòa nhà FPT Cầu Giấy số 17, Duy Tân, Cầu Giấy, HN.
Liên hệ: Ms. Hà: 0353 927 880

Full name Date English Tech 1 Subject 1 Tech 2 Subject 2
Trịnh Văn Bá 23-SEP 5.5 26 .NET    
Bùi Ngọc Lai 23-SEP 5 23 .NET    
Bùi Mạnh Linh 23-SEP 4 25 C/C++    
Trần Duy Hưng 23-SEP 6 25 C/C++    
Nguyễn Văn Thành 23-SEP 7 1 Embedded    
Nguyễn Khắc Minh 23-SEP 5.5 4 Embedded    
Đặng Hữu Giang 23-SEP 6 5 Embedded    
Ninh Văn Nhân 23-SEP 1.5 17 Java      
Trần Quốc Tuấn 23-SEP 4.5 31 JavaScript    
Phan Thị Thu Hà 23-SEP 6.5 23 Tester    
Từ Thị Thảo 23-SEP 7 28 Tester    
Hà Thị Mai Anh 23-SEP 4.5 19 Tester    
Lê Thị Nga 23-SEP 6 28 Tester    
Mã Kiến Thức 25-SEP 1.5   Embedded    
Hoàng Văn Đức 25-SEP 3   Embedded    
Bùi Hữu Thành 25-SEP 4   Embedded    
Trương Hoàng Hiệp 25-SEP 2.5 6 Java    
Nguyễn Hoàng Hiệp 25-SEP 4 18 Java    
Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25-SEP 6.5 13 Java    
Nguyễn Đức Thắng 25-SEP 6.5 20 Java    
Phan Thị Phượng 25-SEP 3.5 27 Tester    

08/11/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 01/11 – 07/11/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 1/11/2019 – 7/11/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn…

Xem thêm

11/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 04/10/2019 – 09/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm

02/10/2019

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm Entry Test 27/09/2019 – 02/10/2019 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các…

Xem thêm