• image

    Fresher C#/.Net

    • Specialism:.NET/C# Developer
    • Location:Ho Chi Minh, Viet Nam

    YÊU CẦU Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan và có thể đi làm...