• image

    [Aichi] Tuyển BrSE Java/C cho dự án làm về ô tô

    • Specialism:Bridge Engineer
    • Location:Japan, Asia Pacific

    1. Nội dung dự án Tạo/download/install software trên tablet (HMI) để điều khiển các thao tác trong xe. 2. Nội dung công việc  - Đảm nhận công đoạn...