• image

    Senior Front-end Developer

    • Specialism:ReactJS / React Native
    • Location:Da Nang, Viet Nam

    Mô tả công việc: Phân tích source hệ thống để nắm nghiệp vụTạo Unit Test Case / Intergration test caseThực hiện codingExecute UT/IT và fix bugYêu...