Business Consultant (N1)

Full Time
  • Post Date: February 7, 2024
  • Apply Before: December 31, 2024
Job Description

Work Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang

• Dự án tư vấn và phát triển hệ thống SCM cho khách hàng TOP của Nhật về sản xuất thiết bị điện tử
• Dự án tư vấn và phát triển hệ thống tài chính cho khách hàng liên quan đến media/truyền thông của

Job Description
• Tổ chức workshop , thực hiện CRP với Endusers để tư vấn và kiện toàn tài liệu requirement / UI/UX
• Thực hiện và hỗ trợ xây dựng tài liệu thiết kế cơ bản : Basic design, tài liệu Architecture design
• Lên kế hoạch đánh giá hệ thống sau implement , UAT và huấn luyện người dùng sử dụng hệ thống đã được FPT phát triển.

Job Qualifications
• JPN1 hoặc là người Nhật có tiếng nhật IT natives
• Có trải nghiệm IT ít nhất 5 năm trở lên với các dự án làm việc vs khách hàng Endusers
• Có kỹ năng phân tích vấn đề, trình bày tài liệu tốt
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các tài liệu high level design như RD ~ BD
• Có kỹ năng quản lý và hiểu biết về các phương pháp quản lý phát triển phần mềm Agile, Warterfall
• Có kỹ năng truyền đạt và control Stakeholder
• Có kinh nghiệm với các nghiệp vụ Kế toán, CRM, ERP
• Có hiểu biết và thành thạo nền tảng Dynamic 365 và PowerPlatform là 1 lợi thế
• Có khả năng tư vấn và trải nghiệm với nghiệp vụ SCM hoặc lĩnh vực liên quan tới sản xuất ít nhất 5 năm.
• Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về kế toán, tài chính , truyền hình
• Có kinh nghiệm 3 năm trở lên trong nghiệp vụ vận hành và quản lý tòa nhà.

Career Path
• 100% member trong đơn vị có tiếng nhật. Dự án sử dụng 100 % tài liệu, template và report bằng tiếng nhật . Dự án từ PM , BRSE, BA, DEV, Test và không sử dụng bộ phận hỗ trợ tiếng nhật. Môi trường này giúp các bạn level up JP tốt nhất bên cạnh việc phát triển kỹ năng làm dự án phát triển phần mềm với Nhật bản
• Tự tin trao đổi trực tiếp với KH bằng JP.
• Được tham gia vào quá trình tư vấn xây dựng hệ thống từ đầu của KH nên có thể phát huy tối đa khả năng BA trong việc đưa ý tưởng.
• Được đào tạo và làm thành thao tài liệu design, kỹ năng làm quality report và process chuẩn của Nhật bản.
• Có cơ hội levelup về kỹ năng management, kỹ năng quản lý và kỹ năng BRSE, kĩ năng nego với KH cũng như partner của KH.
• Được training/đào tạo về bussiness, các hệ thống KH đang sử dụng.Attractive salary. Performance based award.
• All member được đào tạo kỹ năng làm thầu dự án, làm tài liệu pre-sale , tài liệu mức management dự án với JP, tài liệu quality report

Benefits
• Được lựa chọn hình thức làm việc Remote fulltime
• Lương tháng thứ 13
• Bảo hiểm FPT care cho CBNV
• Làm việc từ thứ hai đến thứ Sáu
• Được đào tạo về ngoại ngữ, kỹ năng mềm
• Cơ hội onsite ngắn hạn 2-3 tháng đi Nhật hoặc dài hạn
• Tiền nghỉ mát cá nhân hàng năm, được tham gia hoạt động nghỉ mát du lịch team building do đơn vị tổ chức

Contact
Interested candidates should click Apply button to submit a completed Curriculum Vitae/ Resume and Cover Letter to: Recruitment Department – FPT Software Workforce Development
Contact Person : Ms. Nguyen Kim Oanh
Email                    : [email protected]