Database Administrator – Signing Bonus Up to 20M – NO PROBATION

Full Time
 • Post Date: August 17, 2021
 • Apply Before: October 31, 2021
Job Description

Responsibilities/ Daily tasks you will take care:

Tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp:

 • Tham gia tư vấn/ triển khai các dự án nâng cấp, chuyển đổi công nghệ (SQL, Oracle, NoSQL,…).
 • Hỗ trợ bộ phận Phát triển phần mềm các vấn đề liên quan đến Cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng ứng dụng như nền tảng công nghệ (Data models, Data visualization, Dashboard & Ad hoc Reporting), thiết lập môi trường phát triển, môi trường kiểm thử.
 • Tài liệu hóa thiết kế, quy trình, hướng dẫn tiêu chuẩn. Phát triển tài liệu kịch bản xử lý khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu, chiến lược sao lưu & phục hồi dữ liệu, dự phòng thảm họa (Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan).
 • Xây dựng các giải pháp High Availability hệ thống Cơ sở dữ liệu như: Replication, Clustering, Always-On, RAC, GoldenGate, DataGuard, Sharding,…

Hỗ trợ vận hành:

 • Thiết kế, tuning Store Procedure, Functions, View, Trigger, Package…
 • Lập bản đồ và giám sát hiệu suất cơ sở dữ liệu;
 • Bảo trì chuẩn đoán hệ thống, đánh giá nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu.
 • Phân tích, xử lý khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống CSDL. Sao lưu/ Phục hồi, dự phòng.
 • Thực hiện các báo cáo hệ thống theo yêu cầu

Requirements/ Desired skills and experience:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin.
 • Trung thực, cẩn thận, cầu tiến. Yêu thích công việc DBA
 • Có kỹ năng lập trình tốt T-SQL, PL/SQL.
 • Có kiến thức chuyên môn tốt về Performance và Tuning, Data models, Data Structure, các hệ quản trị CSDL (SQL, Oracle, MySQL, PostGres, MongoDB…).
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt, giao tiếp cơ bản.
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, tự tin, làm việc nhóm, năng động, dám vượt trội, tuân thủ kỷ luật, trách nhiệm.
 • Khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, dưới áp lực lớn

Contact

Interested candidates should click Apply button submit a completed Curriculum Vitae/ Resume and Cover Letter to: Recruitment Department – FPT Software Workforce Development

Contact Person     : Mrs. Hoang Le My Hanh 

Email                        : [email protected]