Quality Assurance

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
  • Post Date: February 3, 2023
Job Description

• Báo cáo phân tích và đánh giá, đề xuất các cải tiến khi tham gia các hoạt động đảm bảo chắt lượng dữ liệu của dự án/ tổ chức.
• Kiểm tra chất lượng đo đạc và phân tích dữ liệu ở các dư án
• Đánh giá mức độ tuân thủ qui trình đo đạc ở các dự án
• Duy trì và thu thập các số liệu đo đạc, tài sản của các dự án ở từng Đơn vị, từng dòng Khách hàng

Job Qualifications
• Kinh nghiệm về quản trị hệ thống chất lượng.
• Có kinh nghiệm với các quy trình hoạt động sản xuất, sản phẩm, dịch vụ
• Thành thạo excel
• Có kiến thức về thống kê cũng như tương tác và sử dụng các tool thống kê thành thạo
• Hiểu biết về ISO, CMMi
• Có các hiểu biết căn bản về một số lĩnh vực liên quan tài chính, nhân sự, hành chính, kinh doanh, khách hàng, ….
• Tốt nghiệp CNTT hoặc có kiến thức liên quan
• Tiếng anh thành thạo, TOEIC >600

Benefits
• Có cơ hội làm việc với các bộ phận tại nhiều quốc gia, người nước ngoài
• Cơ hội tương tác với rất nhiều các bạn PM (quản trị dự án) cũng như các bạn QA dự án
• Cơ hội tương tác với các phòng ban liên quan cũng như ban lãnh đạo công ty
• Có cơ hội làm việc với các chuyên gia tư vấn từ các tổ chức đánh giá nổi tiếng trên thế giới
• Được đào tạo về hệ thống chất lượng Fsoft – 1 hệ thống chuyên nghiệp nhất VN

Contact
Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ và gửi CV về:
• Phòng Tuyển dụng
• Trung tâm phát triển nguồn lực FPT Software
Người liên hệ : Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (HanhNTM1)
Email : [email protected]