Giới thiệu

FPT Software bắt đầu bằng một giấc mơ. Giấc mơ sẽ xây dựng một công ty thành công ở tầm quốc tế trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn. Giấc mơ sẽ có hàng chục nghìn thanh niên Việt Nam có điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế cạnh tranh, sánh vai với các tài năng khác trên toàn cầu.

Chúng tôi là ai

chung-toi-la-ai-v4

Là công ty thành viên của Tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 1999, sau 16 năm hoạt động…

Chúng tôi làm gì

ChungToiLamGi

Là công ty chuyên xuất khẩu dịch vụ phần mềm, FPT Software cung cấp các dịch vụ phát triển phần…

Hiện diện toàn cầu

FPT Software có hơn 19 văn phòng tại 11 quốc gia trên thế giới với tâm niệm “Khách hàng ở…