Thành tựu mục tiêu

Để đạt doanh thu 1 tỉ USD vào năm 2020, ngay từ 2015 FSOFT đặt mục tiêu phải tăng trưởng với tốc độ 40% với mục tiêu có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp 3, 4 lần khối lượng mà FSOFT đã làm được trong 15 năm qua, trên mọi mặt từ phát triển khách hàng, mở rộng dịch vụ, phát triển nguồn lực cũng như cơ sở hạ tầng. Hãy cùng nhìn lại chặng đường phát triển 15 năm của FPT Software:

FSOFT-15-nam