Chiến lược công nghệ

SMAC được coi là “chìa khóa”, “đôi cánh” của FPT trong chiến lược toàn cầu hóa, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ thông minh toàn cầu.

Ngoài việc tiếp tục phát triển các dịch vụ truyền thống ít nhất với tốc độ 30% trong 6 năm tới, FSOFT sẽ tạo ra được các dịch vụ mới, hướng kinh doanh mới chuyên sâu theo xu hướng công nghệ SMAC, gồm Social (Xã hội), Mobile (Di động), Analytics (Phân tích, dựa trên Dữ liệu lớn) và Cloud (Đám mây).

Cụ thể trong năm 2015, FSOFT tiếp tục đầu tư vào Cloud Computing, với mục tiêu trở thành một leading player trong lĩnh vực này. Cùng với việc hoàn thiện bộ tool Citus Cloud Suite, FSOFT sẽ đẩy mạnh các hoạt động marketing/branding để trở thành đối tác hàng đầu của các công ty như Amazon, Microsoft, IBM. Các hướng nghiên cứu về Big data, mobility và IoT cũng sẽ được đẩy mạnh.