Hiện diện toàn cầu

FPT Software bắt đầu bằng một giấc mơ. Giấc mơ sẽ xây dựng một công ty thành công ở tầm quốc tế trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn. Giấc mơ sẽ có hàng chục nghìn thanh niên Việt Nam có điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế cạnh tranh, sánh vai với các tài năng khác trên toàn cầu.

Cách đây 16 năm chỉ với 13 sáng lập viên, đến nay FPT Software đã trở thành công ty phần mềm có nguồn nhân lực năng động và lớn nhất Việt Nam với hơn 8.000 nhân viên, trong đó hơn 1.000 nhân viên làm việc tại nước ngoài, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức, Slovakia, Singapore, Malaysia, Úc, Thái Lan, Myanmar và Philippines.

Related Jobs

Related Jobs