Cơ hội học hỏi và phát triển

Chúng tôi cũng tin rằng không ngừng học tập, dám nhận thử thách và rút kinh nghiệm từ chính công việc thực tế là những thành tố quan trọng cho sự phát triển.

Cơ hội phát triển không giới hạn

Công nghệ thay đổi tạo điều kiện cạnh tranh sòng phẳng. Với thị trường toàn cầu hóa như hiện nay, FPT Software hi vọng mỗi CBNV cần phải tiếp thu công nghệ và nhanh chóng trở thành chuyên gia trong mảng của mình, sẵn sàng chinh chiến trên toàn cầu. Đây là một trong những yếu tố quan trọng mang lại cho FPT Software cơ hội lớn, và cơ hội của công ty chính là cơ hội của mỗi cá nhân.

Chương trình đào tạo chuyên sâu

FPT Software sẽ giúp bạn luôn luôn cập nhật với công nghệ mới và sẵn sàng để tham gia và quản lý các dự án triệu đô của khách hàng toàn cầu. FPT Software liên tục tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo chuyên môn (PMP, AWS, SA, Big Data, Cloud, Android, Xamarin…), hỗ trợ thi các chứng chỉ quan trọng của thế giới (ISTQB, SA, PMP, Cloud…). Ngoài ra còn có các khóa kỹ năng lãnh đạo (Bulship, FI 2.0) và các kỹ năng mềm.

Đào tạo không chính quy: Mentoring

​Tất cả nhân viên mới đều được chỉ định một người “bạn thân” để giúp họ làm quen với mối trường công ty. Người “bạn thân” này sẽ như một người bạn và người lắng nghe để chia sẻ những mẹo nhỏ để thành công cho nhân viên mới.