[HN] Java Tech Lead

Thỏa thuận
25/04/2019
Non Skill
,

Chi tiết công việc

JOB DESCRIPTION

 • Thực hiện phát triển và maintain các chức năng cho framework CodeIt
 • Thực hiện unit test cho các chức năng (không cần dùng tool)
 • Review code của các member khác.
 • Hướng dẫn các senior giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi cần.
 • Thực hiện các công việc khác mà PM/team lead giao.

JOB QUALIFICATIONS

 • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm trên nền tảng Java.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng trên các nền tảng J2EE, đã từng làm việc với ít nhất một trong các framework: Spring, Struts, JSF…
 • Có khả năng phân tích thiết kế sử dụng các design pattern thông dụng.
 • Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một trong các loại cơ sở dữ liệu quan hệ (Oracle, MySQL, SQL Server…)
 • Có thể sử dụng AngularJS, Boostraps và các framework front-end khác là một lợi thế.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

BENEFITS

 • Competitive salary. Bonus based on performance.
 • Young and dynamic working environment.
 • Continuous development of hard and soft skills through work and professional trainings.
 • Opportunity to approach newest technology trends
 • Exciting leisure: sport and art events (football club, family day…)
 • Company’s labor policy completely pursuant to Vietnamese labor legislation plus other benefits offered by the company (Company trip, Holiday, etc.)

Contact

 • Full name: Pham Thi Hai Ninh (Ms.)
 • Email: [email protected]
 • Skype: pham.ninh6
 • WhatsApp: + 84902 157 493

[HN] Java Tech Lead

Thông tin cá nhân

Học vấn

Vị trí

Kỹ năng công việc

 • Tiếng Anh Thêm
 • Tiếng Nhật Thêm
 • Tiếng Tây Ban Nha Thêm
 • Tiếng Nga Thêm
 • Tiếng Pháp Thêm
 • Tiếng Hàn Thêm

Kinh nghiệm

Đính kèm hồ sơ chi tiết

Chọn file đính kèm

Attachment format: .doc, .docx, .pdf, .jpeg. File size < 30Mb.